Hem

Senaste Nyheterna
Äppelgårdens förskola är en enskild driven förskola, ekonomisk förening.  Vi är en Waldorfförskola och med hjälp av Förskolans läroplan, Skolplanen, Waldorfläroplanen och andra styrdokument   når vi de nationella målen för barns lärande och utveckling. Vi har platser för 20 barn.
 
Waldorf pedagogiken värnar om hela människan.  Förskolan har en ekologisk grundsyn som innefattar allt från mat, material till miljö. 
 
Äppelgården  erbjuder en trygg omvårdnad som samtidigt lockar till lek och upplevelser  i lärandet.  
 
Det är viktigt med ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare för barnens goda utveckling. Detta innebär exempelvis samtal, föräldramöten,  firande av fester och aktiviteter som viss skötsel av ute och innemiljö. På detta sätt får barnet en känsla av sammanhang.

 

Varje dag har sin återkommande rytm, som kan innehålla lek,  arbete med olika hantverk, målning, bivaxmoddellering, brödbak och skala grönsaker till soppan. Vid samlingen följer årstids inspirerade  sånger, sagor, ramsor och ringlekar. Både inne och ute leken har stort utrymme och uppmuntras bland annat med  lekmaterial som lätt kan förändras. Leksakerna är enkla och är i möjligaste mån i naturmaterial. Maten tillagas från grunden varje dag i vårt eget kök och är vegetariskt och biodynamiskt odlat. Vila ser vi som en förutsättning för barnet att orka med en lång dag på förskolan Dagarna är full av olika lärande moment,  vilket berättigar en stunds vila/dag.